Ildseremoni

Den hellige ild er ett symbol som er dypt forankret i sjelen vår. Den kan flakke, men den slukker aldri. I mange seremonier, blir ilden brukt for å hjelpe oss i healinger og den inneholder mye læring. Den er ett verktøy til personlig vekst på vår sti. Tenk bare på hvordan vi mennesker får en indre følelse av ro og fred foran ett bål i skogen eller foran peisen hjemme.

I spesielle seremonier blir ilden holdt vedlike i fire dager og fire netter. Dette representerer de fire retninger, de fire elementer, de fire sesonger og de fire medisinene

Før en seremoniild blir tent blir utvalgte personer bedt om å være ildvoktere, dette betyr at de tar ansvar for å holde ilden vedlike i 24 timer i fire dager. En ildvokter påtar seg ansvaret og æren det er og holde ilden levende under hele seremonien. Ofte deles dette opp i 8 timers vakter. Mat og drikke bringes til disse fra andre frivillige. Denne ilden må ikke slukke og blir hele tiden matet med (Det stående folket) ved. Det stående folket har gitt sitt liv for å bli en del av seremonien. Når veden blir samlet inn ofres det tobakk som takk og man spør om tillatelse til treets sjel om å få lov til å bruke det.

Når man forbereder ett seremonibål plasserer man salvie eller seder på moder jord (Evt. einer, her i Norden har eineren lang tradisjon, et gammelt hekseord sier: Heggen tar man hatten av for, eineren hilser man, spør alltid einertreet om lov før du tar noe fra det). Oppå dette plasserer man veden sammen med bjørkebark for opptenning (bruk ikke papir). Før man tenner bålet ofrer man tobakk, salvie eller smudge ved å legge det på veden. Man gjør dette i bønn om healing for seg selv og de som ikke har anledning til å delta i seremonien.

Ilden blir så tent i øst for å symbolisere en ny begynnelse. Fra nå av og til ilden er slukket blir den behandlet med dyp respekt. Søppel eller sigarettsneiper kastes ikke i bålet. Man skal heller ikke spytte inn i ilden. Mens ilden brenner vil folk komme til ilden for bønn og ofring. Man kan ha en healingsirkel hvor folk deler sine bønner eller historier. Pipeseremonier, tromming og dans er også en del av en slik seremoni.

En avsluttnings seremoni blir holdt når de fire dagene er over, normalt lar man ilden brenne ut av seg selv. I løpet av seremonien vil det komme mange ånder komme til ilden og brukt riktig er den en kilde til stor lærdom.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis