Forstandersamling

Sist helg hadde Sjamanistisk Forbund forstandersamling ved idylliske Næravannet på Hedmark.
Viktig arbeid ble gjort, både med og uten tromme, for å skape innhold og retning til veien videre for S.F.

Ett av temaene som var viktig på denne samlinga, var sjelesorg. Vi får av og til henvendelser fra mennesker som på en eller annen måte opplever kriser i sitt liv, og som trenger hjelp og støtte. Da kan vi bistå med samtaler og sjamanistisk healing, som tar sikte på at den som sliter skal kunne finne tilbake til sine indre ressurser og styrke. Samtidig henstiller vi til syke mennesker, at de tar kontakt med sin fastlege.

I tillegg til det juridiske ansvar for sine fylkeslag, har forstanderene ansvar for at fullmåneseremonier, jevndøgn og solverv holdes. De har ansvar for å holde de store livsløpseremoniene, som bryllup og barn/voksen seremonier. Og det er dem, sammen med en liten men voksende hop av seremoniledere, som er S.F. sine tradisjonsbærere.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis