Et enkelt medisinhjul

Vi sender folk ut for å finne ved, det er viktig at de takker det stående folket ved å gi de tobakk og at de spør om lov til å bryte grener før de gjør det. Vi trenger en del ved siden vi skal holde det brennende i 4 dager. Vi graver en grop til bålet og gjør klart til seremoni ilden. Når man forbereder ett seremonibål plasserer man salvie eller seder på moder jord (Evt. einer). Oppå dette plasserer man veden sammen med bjørkebark for opptenning (bruk ikke papir). Før man tenner bålet ofrer man tobakk, salvie eller smudge ved å legge det på veden. Man gjør dette i bønn om healing for seg selv og de som ikke har anledning til å delta i seremonien.

Ilden blir så tent i øst for å symbolisere en ny begynnelse. Fra nå av og til ilden er slukket blir den behandlet med dyp respekt. Søppel eller sigarettsneiper kastes ikke i bålet. Man skal heller ikke spytte inn i ilden. i sentrum av hjulet ligger ildgropen, noen ganger kalt skaperens øye
Denne er omgitt av syv steiner som representerer: De fire klanene, Bestefar Sol, Bestemor Måne og Moder Jord
For å fullføre sirkelen plasserer man fire nye steiner som retningssteiner, man starter i nord, vest, sør og avslutter i øst.   Når man legger steinene i denne rekkefølgen vil man holde «åndedøren» åpen. Vi entrer alltid hjulet i øst og forlater i vest. For å finne disse retningene bruker vi naturen rundt oss. Vi innvier ilden, siden vi er så få vil alle være nødt til å være ildvoktere i løpet av de fire dagen. Åndene vil besøke denne ilden og tiden vi tilbringer der er en tid til ettertanke og bønn.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis