Er du passivt medlem i den norske kirke?

Utmelding av den norske kirke ( statskirken)

Mange i Norge står oppført som medlemmer av statskirken, men har ikke noe som helst forhold til kirken, eller har bare ikke reflektert over det. Ein blir født, døpt og er medlem allerede som småbarn. Ofte med argumentet tradisjon, trygghet og at det er sikkrer angående praktiske forhold som f.eks. Begravelser.

Sjamanistisk Forbund ønsker derfor her å komme med en liten oppklaring:

Begravelser?

En borgerlig gravferd uten prest er i Norge åpen for alle! Gravplasser på kirkegårder er offentlige og eies av kommunene, ikke kirken. Uavhengig livssyn og trossamfunns tilhørighet er de åpne og tilgjengelig for alle. Det samme gjelder for krematoriene og gravkapellene. Begravelsesbyråene hjelper gjerne med å legge opp en seremoni uten prest eller en seremoni under regi av et annet trossamfunn, for eksempel Sjamanistisk Forbund. Muligheter er mangfoldig.

Hvilke konsekvenser få jeg ved utmelding?

  • først og fremst kan du ikke inneha kirkelige stillinger og verv
  • som foreldre kan du ikke uten videre kreve å få dine barn døpt
  • du kan ikke bli fadder, for dette innebærer og forutsetter at du gi barna en kristen trosopplæring. Derfor skal du heller ikke ta denne rollen.

Hvordan sjekker jeg om jeg er medlem?

Du har 2 muligheter:

  1. Benytt kirkens portal på nett https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlemskap/ Da kan du også samtidig enkelt melde deg ut.
  2. Ring til brønnoysundregistrene på 75007500 og be om å få tilsendt brev med opplysning om hvilken tros- og livssynsamfunn du er registrert som medlem i.

Hvordan melde seg inn i Sjamanistisk Forbund

Du finner alt du trenger her http://sjamanforbundet.no/innmelding.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis