En samisk inspirert navneseremoni

Forberedelse i forkant:

Hvis ikke barnet har vært presentertfor retningene og fått sitt kraftdyr, reiser forstander i

forkant og finner barnets kraftdyr.Reisen, evt beskjeder/budskap skrives ned og formidles

i selve ritet. Forstander vil ogsåreise for å hente barnets åndelige navn.

Gjennomgang av rite med foreldre.Gjerne i samråd med foreldrene finne bilde eller annet

av kraftdyret, som kan være med iritet/på alteret.

Alt etter familie, forsamling osvbestemmes det hva som passer best: tenne ønskelys,

knyte knuter i ett teppe, male eller påandre måter skape et bilde.. Foreldre

kjøper/forbereder det valgt til selvseremonien. Foreldrene kan å legge inn sang/joik, der

de måtte ønske å ha det i sermonien.I samisk skikk er det vanlig at foreldrene gir barnet

en komsekule.


Forberedelse på dagen:

Skape et rom for rituale: (dette kangjøres før folk kommer eller med forsamlingen alt etter

hva som passer gruppen/familien ogforstanderen best)

• Forberede det rent fysiske rommet

• Forberede lys tilønsketenning/knytteteppe osv

• Skape alteret med elementene ogkraftdyrbilde/symbol

• Åpne retninger og invitere innkrefter og makter

• Invitere elementer og forfedre

• Ønske alle krefter velkommen, bede ta del i og støtte oss i dette rituale

Når folk har kommet/evt kommet påplass:

Forstander trommer, synger/ joiker forå påkalle åndeverden , for og gi ro,

kjærlighet trygghet og visdom tilbarnet, samt alle ved denne navnesermoni.

Ønske alle tilstedeværende velkommen,takke for at de vil være med å dele denne

stunden og seremonien med oss.

Vi er samlet her for å ønske Navnvelkommen til oss, og gi takk for at hun er kommet.

Og, for i seremoni å gi henne/ hennes/navn.

Vi gleder oss til å bli kjent medhenne, og få følge henne på ferden i livet.

Dere som er her er hennes nærmestemennesker, noen familie, men også venner. Dere er

de menneskene, som utenom oss, mest vilutgjøre hans/hennes møte med livet, og vi er

derfor glad for at dere er her i dag.

Det finnes mange stier, og enhver måfinne sin egen. Derfor søker vi ikke å binde Navn til

en bestemt vei, idet hun er for litenog ung til å velge selv. I stedet ber vi kreftene og

elementene, som kjenner aller stier, ogtil hvem alle stier føre, å velsigne ham/henne og

beskytte ham/henne og lede ham/hennegjennom barndommen, slik at når han/hun er blitt

voksen, så ligger hans/hennes egen stiforan ham/henne, og han/hun kan vandre uten tvil

eller frykt og med glede i sitt hjerte.

• Tenne lys og røkelse, evt helleopp vann og jord


Foreldre presenterer barnet forretningene og sier:

1. Øst: Velsign Navn med gavene fraøst, stedet på livets hjul hvor vi entrer inn i denne

verden, med åpenhet og pust, hjertetskommunikasjon og renheten i sjel og kropp. Fra øst

mottar du gaven en ny begynnelse medoppgangen av hver soloppgang og forståelsen av

at hver dag er en ny mulighet for vekstog muligheter.

2. Sør: Velsign Navn med gavene frasør, hvor sola står på sitt høyeste punkt på

himmelen og er elementet for ild ogrepresenterer energi, lidenskap, kreativitet og varmen i

ett kjærlig hus. Fra den indre ildengenererer du lys som du kan dele med familien, selv i

de mørkeste tider.

3.

Vest: Velsign Navn med gavene fra vest,retningen for mot og kraft. Måtte ditt hjerte alltid

være åpent og godt.

4. Nord: Velsign Navn med gavene franord, med deres ånd og visjonen om kommende

tider. Elementene er de himmelskekropper, måne og stjerner som snakker til oss på vår

evige felles vandring. Måtte hunvelsignes av forefedrenes og åndenes veiledning.

5. Foreldrene holder barnet til jord;Velsign Navn med Moder Jords elementer, som gir oss

næring, fruktbarhet og sikkerhet.Moder Jord vil fø deg og berike deg, hjelpe deg i livet slik

at du alltid vil være trygg.

6. Skaperkraft, lysets kraft, det somer bakenfor og styrer alt som skjer, vi ber deg se ned

til dette barnet, våk over henne påhennes ferd i livet, og hjelp henne å finne og å trå den

stien som fører ham/henne til glede ogkraft. Velsign Navn på hennes vei i livet slik at hun

kan oppfylle sine livsoppgaver.

7. Sarahkkas skål

På forhånd har alle gjestene for heltopp drikke ( shot) Dette kan gjerne være alkoholfritt

F.eks ingefærshot e.l Forstander sier; Dát lea Sáráhkágárri ( Dette er drikke for Sarahkka)

Før alle drikker. Forstander sier så: Sarahkka, du er alle barns beskytter. Gi din

velsignelse til Ylva, vær alltid nærhenne så hun kan søke din hjelp og beskyttelse når hun

trenger det.


Elementvelsignelse:

• Hold lyset over/nær barnet:

Ildens element, viljes sanne flamme,handlingens store kraft, kreativitetens og styrkens

ånd velsign denne Navn med lidenskap,vilje og mot.

• Ta vann fra skålen å legg påpannen/stryk over hodet:

Vannets element, livets begynnelse,følelsenes store kraft,

kjærlighetens og omsorgens åndvelsign Navn med medfølelse, selvinnsikt og kjærlighet

• Før røkelse/smudge over barnet:

Luftens element, livets pust, tankensklare kraft,

gleden og latterens ånd velsign Navnmed et nysgjerrig sinn, med kreativitet og humor

• Hold jord/stein mot barnets føtter:Jordens element, struktur, kraft og styrke, nattens mysterier ogstillhetens kraft velsign

denne Navn med tålmodighet, visdom ogstyrke

• Rommets element, tre eller eter,velsign denne jenten/gutten med sentrering i seg selv,

plass til utfoldelse og vekst og gihenne/ham en sans av retning og bevegelse

Kraftdyr:

Forstander presenterer kraftdyret, evthenter og blåser inn, samt deler beretningen fra

reisen

Navnegiving:

Bevitnet av disse mennesker som omgirdeg, av forfedre, krefter og elementer, gir vi deg

navnet Navn Måtte din vei gjennomlivet bli fylt av visdom, sannhet, kraft og glede.

Fem-foldig kyss

Mor/Mor:

Kysse øynene: Velsigne dine øyne, sådu ser i klarhet.

Kysse ørene: Velsigne dine ører, sådu hører med medfølelse.

Kysse leppene: Velsigne dine lepper, sådu taler din sannhet.

Kysse magen: Velsigne din mage, så dualltid vil føle trygghet.

Kysse føttene: Velsigne dine føtter,så du vandrer i skjønnhet og styrke.

Evt tekst/dikt ord fra mor/far ellerandre, det kan å legges inn sang/joik om det er ønskelig

Lystenning

Alle tenner et lys mens de fokuserer pået ønske for barnets liv. Ønske kan sies høyt eller

stille, og kan etterpå skrives i etalbum eller lignende.

Med dette avslutter vi den seremonielledelen av barnets Velkomstseremoni.

«Livet har velsignet henne; vi,

hennes familie og venner, har ønskethenne

velkommen. Måtte Solen og stjernenelyse over

hans/hennes vei.»

Forstander gir foreldrene/barnet ennavneamulett laget av horn/bein som skal følge barnet

og verne om dets oppvekst . Deretteravslutter Forstander med å tromme , synger/joiker

for å takke åndeverden for dereskraft, kjærlighet ,trygghet og visdom som er gitt barnet

og forsamlingen ved denne navnesermoni.

Vi takker alle dere som var med oss ogdelte denne stunden, både dere her i den fysiske

og i den ikke-fysiske verden. La oss nåspise god mat og være sammen og feire Navn,

fellesskapet og denne dagen. Takk!

Mer om
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis