Artikler til nyhetsbrev

Mange av våre medlemmer driver med spennende ting. vi starter opp igjen det digitale nyhetsbrev vårt etter pandemien og i den forbindelse ønsker vi oss gjerne artikler om hva dere holder på med. Enten det dreier seg om egen praksis, sjamanistisk håndverk eller kursing. Om du har lyst til å fortelle litt om det du driver med kan dere sende inn artikkel til sjamanforbundet@gmail.com og merke det med nyhetsbrev. Vi kan selvsagt ikke love at alt blir tatt med, men vi ønsker å vise frem bredden av våre medlemmer holder på med. Ta også med linker til eventuelle hjemmesider. Ett tips er å unngå ren reklame, påstander om sykdommer o.l da dette fort kan komme i konflikt med hva vi kan trykke.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis