Åpne og lukke seremonier

Noen tips om åpning og lukkeritualer. Disse er bare veiledende, hver enkelt velger seg gjerne egne varianter. Har du et rituale du vil dele er du velkommen til å gjøre det på kommentarfeltet.

Åpningsritualer kan være noe så enkelt som å vifte smudge over deg selv. Ett åpnings- eller lukkerituale bør være så enkelt eller komplisert som du føler deg komfortabel med. Mer komplisert gjør det hverken bedre eller verre. Det er ingen regler som sier at du skal bruke det samme åpnings- og lukkeritualet på hver seremoni. Ofte starter folk en sirkel i øst for å ære solen, men du kan starte i hvilken retning du vil. Det kommer ann på hva du føler er rett for deg og hva du ønsker å fokusere på. Vær sikker på at når du gjør en seremoni vet du hva du gjør den for. Vær forsiktig med hva du spør om og hold fast i intensjonene dine.

Ett eksempel på en åpning
Før du starter seremonien må alle tilstedeværende bli smudget. Personen som smudger vifter først røyken mot hjertet og så opp og over hodet. Dette vil hjelpe på at energien flyter i riktig retning og vil fjerne negative energier eller tanker. Vift så røyk i de fire retninger, så til fader sol og moder jord. De som deltar i sirkelen bør sitte i en sirkel og bli smudget i solretningen ved å begynne i nord

Ett annet eksempel på åpning
Stå i midten der du ønsker at sirkelen skal være. Start i øst og tegn en sirkel med klokka ved bruk av trommen eller ranglen. Gå så tilbake til midten og snu deg mot øst. Kall inn åndene for øst. Trom eller rangle over hodet ditt, i brysthøyde og i hoftehøyde for å kalle inn den øvre, den midterste og nedre verden. Du kan velge å si noe for å kalle inn åndene. Gjenta for sør, vest og nord og så for himmel og jord. Du kan også si noen ord for hver retning om du ønsker. Du bør så invitere guidene dine å be dem ta plass i sirkelen. Fortell så kreftene som er til stede hva dette ritualet er for og be om deres hjelp.

Avslutningsritual (Stengning)
I all hovedsak er en avslutning det samme som en åpning. Istedenfor å invitere og hilse åndene, takker du dem og tar farvel. Husk alltid å takke for hjelpen de har gitt. Om du ikke husker dette kan åndene velge å ikke hjelpe deg til du lærer høflighet. Man gir ikke åndene ordrer, man samarbeider med de.

Mer om
No items found.
Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis