Rypemåne i Ersfjordbotn

(Info in English under)
 Rypa eller rievssat (samisk) er en forfedrefugl. Fra gammelt av er det slik at ryper som trekker mot bebyggelse er forfedre og slektninger som viser seg på denne måten.Disse skulle ikke jaktes.  Hvert skritt vi tar er støttet av generasjoner av forfedre, de hjelper oss hvis vi vil lytte.

La rypa ta deg med på en reise til Forfedrenes land og la de gi seg sin velsignelse til veien vi går. Om du vil styrke ditt forhold til forfedrene så bygg ett hus/gamme til dem i forfedrelandet.

Sjamanistisk Forbund og Ark of Kira inviterer til feiring av Rypemåne hos Laurent.

Ta med deg Litt ved til bålet, og noe godt du kan dele i ett felles måltid. Vi skal være utendørs ( i lavvo) så kle deg etter været. Vær tidsnok.

Du kan komme dit med buss 42 til Eidkjosen. Herfra må du hentes med bil så send epost så organiserer vi dette.

Om du kjører bil så skriv gjerne dette i arrangementet slik at flere kan samkjøre.
Kartlink:
https://kart.gulesider.no/?c=69.698543,18.612878&z=15&mode=route&r=car;F00;-1;45.6442;0.165695;Navnl%C3%B8s%20vei;69.69687;18.625039;Naustbuktvegen%2C%2041B%2C%20KVAL%C3%98YA&q=%22Naustbuktvegen%2041B%22;geo

Woodgrouse/ Ptarmigan or rievssat (Sami) is an ancestor bird. From an old age, it is true that Grouse that pull against settlement are ancestors and relatives that show themselves this way. These should not be hunted. Every step we take is supported by generations of ancestors, they help us if we want to listen.

Let ptarmigan  take you on a journey to the Land of the Ancestors and let them give their blessing to the way we go. If you want to strengthen your relationship with the ancestors then build one house / ridge for them in the ancestral land.

Shamanic Federation and Ark of Kira invite you to celebrate Rypemoon.

Bring a little wood to the fire and something good you can share in one joint meal. We should be outdoors (in lavvo) so dress up for the weather. Be on time.

You can get there by bus 42 to Eidkjosen. From here you have to get by car so send pm and we will organize this.

If you are driving a car feel free to write this in the event so that more people can interact.
Map link:
https://kart.gulesider.no/?c=69.698543,18.612878&z=15&mode=route&r=car;F00;-1;45.6442;0.165695;Navnl%C3%B8s%20vei;69.69687;18.625039;Naustbuktvegen%2C%2041B%2C%20KVAL%C3%98YA&q=%22Naustbuktvegen%2041B%22;geo

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis