Fullmånetromming og Årsmøte

I forbindelse med årsmøte i Opplands gruppa 9 feb. blir det også sermoni for fullmåne
Brattstølen. Alle medlemmer velkommen
I Tisleidalen kl 16.00 årsmøte, noe å tygge på. Bål og sermoni
Velkommen

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis