Fullmåneseremoni Bruktbo, Stjørdal

nederst i sutterøgata ved snuplass/rundkjøring
Ta med noe å sitte på.
å ved regn trekker vo bort mot gapahuk ca 100 m å gå te venstre derfra


Elgmåne.
Elgen beveger seg raskt, lydløst og med stor oversikt, samtidig som den vet hvor den skal gå for å hente kraft. Elgen beveger seg i tre verdener.
Gran måne.
Renser og beskytter. Fruktbarhet, langt liv og fred. Granen har tilpasset seg alle årstider og er like kraftfull året igjennom.
Mjødurt måne.
Renselse og gi slipp. Nådefullhet, eleganse, sammenføyning, ære, løser opp frykt og sinne.
Seremonileder Jim inviterer i regi av Sjamanistisk Forbund til seremoni. Ta med rasle, tromme, du kan og bruke stemmen for å lage rytme lyd. Ta gjerne med en bjørkekubbe til bålet.
Som alle arrangement i regi av Sjamanistisk Forbund er dette rusfritt, gratis og åpent for alle.
Har du spørsmål kan de rettes til Jim på 92037530

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis