Årsmøte for medlemmer i sjamanistisk Forbund

Årsmøtet avholdes digitalt og link sendes ut på epost til alle medlemmer dagen før møtet. Siden møtet blir digitalt vil stemmegiving også gjøres digitalt via epost som dere får tilsendt samtidig som sakslistene sendes ut den 13. Juni. Det er derfor svært viktig at vi har korrekt epostadresse til dere. Dette kan enten gjøres gjennom appen gnist, eller ved å sende oss en epost slik at vi får oppdatert epostadresse ( og evt. andre opplysninger). Dersom du mottok forrige nyhetsbrev har vi korrekt adresse på deg.

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis