Áigejorgihan beaivii ja Seremoniija #iifalnussir. Vintersolverv i Tromsø

Stuorra iluin geardduhat mii diimas, sami aigejorgihan beaivii,
Sjamanistiska searvis
Mii cinadit, visut muorat lea garviduvvun ovdal doaluid, mannugeahcci dihtti.
Mii herskustallat mallasin, addamiin mat maid skenkijuvvujit dolli. Liepma ja kaffe guosuhuvvu, maiddai Sarahkkai.
Mii muitaladdat vuogas vasahusaid vassan jagis, lea giitin aigi.

Bures boahttin!

******************************************************************
Vi har gleden av å invitere deg til feiring av samisk solsnuseremoni ved solsnu/vintersolverv i regi av Sjamanistisk forbund i Tromsø. I samisk tradisjon samles de i laavoen rundt bålet for denne feiringen. All veden er gjort klar på forhånd av hensyn til månegudinnen. Man spiser kokt reinkjøtt og margebein og margen ofres også på bålet. Buljong og kaffe hører med og man ofrer også til Sarahkka. Man deler gode historier, spesielt det som har gått bra i året som gikk. Det er også tid for å vise sin takknemlighet.

Regjeringen har vedtatt at gruveselskapet Nussir får tillatelse til å ødelegge Repparfjorden. Gruven som vil true både reindrift, fiskeri og sjøsamisk kultur er en tragedie for livsveven. Vi tilegner derfor denne seremonien til Repparfjorden.

SF inviterer til samisk solsnuseremoni i Árdna, Universitetet i Tromsø sitt samiske kulturhus.

Fint om du pynter deg til seremonien og gjerne i gákti . Vi ordner med buljong og kaffe. Finn ut en ting som har gått bra for deg i året som gikk og som du kan dele, likeså noe du er takknemlig for. Ta med tromme, rasle eller lignende til fellestromming.

Velkommen!

Hovedmedlemsskap i Sjamanistisk Forbund er gratis